Mededelingen
Agenda
terug naar vorige scherm
15-2-2019
Algemene leden vergadering 1 maart 2019 uitnodiging en documenten

Beste leden en ouders/verzorgers van leden,

Jullie zijn hartelijk uitgenodigd voor de ALV op 1 maart.

 

In dit nieuwsbericht vind je als bijlage de notulen van vorig jaar en de agenda voor de vergadering.

Mocht je van de notulen het originele document willen met de powerpoint bijlages stuur dan een mailtje naar [email protected]

Tot 1 maart op de ALV!

 Agenda:

 

Achtste Algemene ledenvergadering JHC STIX

Datum: 01-Maart-2019, 20 uur.

Locatie: Clubhuis

 

 1. Opening

 2. Mededelingen en ingekomen stukken

 3. Vaststellen notulen 2 februari 2018

 4. Financieel Jaarverslag en toelichting begroting.

 5. Verslag Kascommissie

 6. (Her-)benoeming Kascommissie

 7. Goedkeuring jaarrekening 2018

  Goedkeuring budget 2019

 8. Decharge bestuur

 9. Vaststellen contributie.

 10. Pauze

 11. Jaarverslag terug- en vooruitblik

 12. Jaaragenda en verdeling activiteiten per team en/of commissie

 13. Stemming rookvrije accommodatie tijdens trainingen en wedstrijden

 14. Organogram, vacatures, rooster aftreden bestuur

 15. Aftreden secretaris

 16. Rondvraag

 17. Sluiting

 

 

 

 

 Bijlage: 20180201NotulenALVStix2018(1).pdf