Wedstrijden quicklinks
Mededelingen
Agenda
Opzeggen 

Opzeggen
 
Opzeggingen (of wijzigingen) dienen ALTIJD schriftelijk te worden doorgeven aan de ledenadministratie.
Dit kan zowel per brief als per e-mail:
 
bij voorkeur per e-mail: [email protected]
 
of per brief:
Ledenadministratie JHC Stix
p/a M Boschma
Walingdijkstrastraat 7
Joure

 
 
Opzeggen dient een maand vóór het einde van het seizoen (1 mei) plaats te vinden. Dit in verband met het samenstellen van de teams en opgave hiervan aan de KNHB voor het volgende seizoen.
 
Bij niet tijdig opzeggen loopt het lidmaatschap door en is de gehele contributie voor het komende seizoen verschuldigd. Daarbij dupeer je bovendien het team waarbij je dan ingedeeld wordt.
 
Overigens ontvang je van een correcte opzegging altijd een bevestiging van de ledenadministratie.