Wedstrijden quicklinks
Mededelingen
Agenda
Opzeggen 

Wil je je lidmaatschap opzeggen? Opzeggingen (of wijzigingen) dienen ALTIJD schriftelijk te worden doorgeven aan de ledenadministratie. Dit kan op 2 manieren. Bij voorkeur per e-mail: [email protected]

Of per brief:
Ledenadministratie JHC Stix
P/a M. Boschma
Waling Dijkstrastraat 7
Joure

Opzeggen moet altijd voor 1 mei plaats vinden. Op die datum wordt door de KNHB het aantal leden van een club vastgesteld en wordt op basis van het aantal leden onze bijdrage aan de KNHB vastgesteld. Ook wordt er na 1 mei de teamindeling van het volgend seizoen gemaakt.  

Dat betekent dat, als je je lidmaatschap niet voor 1 mei hebt opgezegd, we er op rekenen dat je nog een seizoen lid bent. Je bent bent dan ook de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd. 

Tot slot, bij correcte opzegging ontvang je altijd een schriftelijke bevestiging van de ledenadministratie.