Wedstrijden quicklinks
Mededelingen
Agenda
Contributie 

 

Contributiereglement JHC STIX met ingang van 01 januari 2016

 

 

 

De contributie wordt ge├»nd middels een automatische incasso, u ontvangt altijd een (digitale) factuur.

 

 

 

1. Leden die geen automatische incasso wensen af te geven betalen € 25,- per lid meer contributie. Betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. Bij te late betaling wordt € 20,-  incassokosten opgelegd.

 

 

 

2. De vereniging is gerechtigd om jaarlijks de contributies met maximaal 2,5% te verhogen zonder dat dit een besluit van de ledenvergadering vergt.

 

Naast de clubcontributie wordt ook de bondscontributie in rekening gebracht. De stijging van het bondsgedeelte van de contributie kan eveneens worden doorberekend zonder toestemming van de ledenvergadering.

 

 

 

3. De eenmalige inschrijfkosten zijn € 25,-

 

 

 

4. Bij incasso wordt de contributie in twee termijnen in rekening gebracht. Bij betaling tegen factuur wordt de contributie in het najaar voor het gehele wedstrijdseizoen in rekening gebracht.

 

 

 

5. Mocht er in de winter in de zaal worden getraind dan wordt bij de tweede termijn € 25,- in rekening gebracht voor zaalhuur, trainers, materialen etc. Deelname aan zaalhockey is verplicht.

 

 

 

6. De club zorgt voor een clubshirt welke is voorzien van sponsoruitingen. Aan het einde van het seizoen dient dit shirt te worden ingeleverd bij de coach. De kosten voor het gebruiken van het clubshirt zijn € 15,- per lid per seizoen en deze wordt in de eerste helft van het wedstrijdseizoen in rekening gebracht.
  

 

7. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie en voor 1 mei van het lopend verenigingsjaar. Restitutie van contributie wordt niet verleend.

 

 

 

8. Familie abonnement: bij meer dan drie lidmaatschappen binnen één gezin worden alleen de drie hoogste clubcontributies in rekening gebracht.

 


De jaarlijkse contributiebedragen per seizoen zijn als volgt (leeftijd is leidend voor de contributie):

 

 

 

Exclusief:

 

Gebruik clubshirt: € 15,00 per lid per seizoen.

 

Zaalhockey: € 25,- per lid per seizoen indien er in de winter in de zaal wordt getrained.

 

 

 

   

SEIZOEN 2018-2019

   

AUTOMATISCHE INCASSO

FACTUUR

Categorie

Leeftijd

Club

KNHB

TOTAAL

opslag

TOTAAL

   

contributie

contributie

CONTRIBUTIE  

contributie

F-jeugd 3 t/m 7        131,81           8,88            140,69        25,00          165,69
E-jeugd 8 t/m 9        131,84         17,79            149,63        25,00          174,63
D-jeugd 10 t/m 12        148,36         17,79            166,14        25,00          191,14
C-jeugd 13 t/m 14        150,51         17,79            168,30        25,00          193,30
B-jeugd 15 t/m 16        175,78         31,77            207,55        25,00          232,55
A-jeugd 17 t/m 18        197,73         31,77            229,51        25,00          254,51
Senioren 19 t/m 65+        219,69         31,77            251,46        25,00          276,46
Trimhockey 19 t/m 65+         109,86         11,94            121,80        25,00          146,81