Nieuwsoverzicht
ALGEMEEN

1-9-2020
Corona update m.b.t. start wedstrijden
 

Beste leden,

 

We zijn alweer ruim 2 weken aan het trainen en gelukkig mogen we weer los met de competitie!

Komende zaterdag gaan we na een lange tijd weer van start. Hier kijken wij al heel lang weer naar uit! Eindelijk mogen we weer los!

 

Graag willen wij jullie op de hoogte brengen van de volgende nieuwe richtlijnen inzake de aanpak van het corona virus.

JHC Stix volgt de richtlijnen van de Nederlandse Hockey Bond/ NOCNSF aangegeven door de Rijksoverheid. Hieronder een aantal punten in samenvatting.

Om veilig met elkaar te kunnen sporten willen we graag de volgende dingen met jullie afspreken:

 

Kaders Rijksoverheid

• blijf thuis bij klachten en laat je testen;

• pas hygiëne toe;

• houd 1,5 meter afstand;

• vermijd drukte.

• het is (bovendien) verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.

 

Uitzonderingen op de 1,5 m

• personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;

• de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;

• personen t/m 17 jaar alleen onderling;

• personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter en dit de sportbeoefening in de weg staat;

 

Specifiek voor de sport:

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

• houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tijdens het sporten en tot kinderen t/m 12 jaar;

 

Let op!

• Er is een aanpassing gedaan met betrekking tot het gebruik van mondkapjes tijdens het vervoer van personen uit verschillende huishoudens. Eerder stond hier de leeftijd van 18 jaar aangegeven, dit is aangepast naar de leeftijd vanaf 13 jaar, in lijn met het advies vanuit de Rijksoverheid.

Dit betekent dat de teams (met spelers vanaf 13 jaar) die gezamenlijk met de auto naar een wedstrijd rijden, verplicht zijn een mondkapje😷in de auto te dragen.

 


 

Daarnaast:

• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;

• schud geen handen;

• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

• volg aanwijzingen op zoals, route pijlen en verzoeken van verantwoordelijke op de club

• De kleedkamers zijn gesloten! Er kan wel gebruik worden gemaakt van de toiletten. Hier is handgeld aanwezig voor het betreden van de toiletten.

• wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten.

Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar en de sporters moeten houden, tenzij t/m 12 jaar;

 

Voor de kantine geldt het volgende:

 

·De kantine wordt elke zaterdagochtend geopend door iemand van de kantinecommissie.

·Document voor werkwijze van alle apparaten etc. is aanwezig.

·Maximaal 3 gasten per keer naar binnen.

·In de kantine mag geen gebruik worden gemaakt van de stoelen of banken.

·Limonade voor de teams zal na de wedstrijd buiten worden geserveerd bij de daarvoor beschikbare picknickbanken.

·Voor de kantinedienst is hierdoor 1 persoon voor de bardienst voldoende.

·Bij het binnentreden van de kantine zal worden gevraagd om je persoonlijke- / contactgegevens te registeren.

 

Wij gaan er vanuit dat een ieder deze regels in acht neemt en dat we er met zijn allen een mooi seizoen van kunnen maken.

 

Groeten,

Bestuur JHC Stix

 

13-8-2020
De trainingen gaan weer van start!
 

Hallo allemaal,

De zomervakantie is zo goed als afgelopen. Hopelijk heeft iedereen een fijne zomervakantie gehad!

JHC STIX heeft deze week nog meegedaan met de Kindersportweek. Afgelopen dinsdagochtend hebben (ondanks de hitte) 16 kinderen meegedaan aan de hockeyclinic. De Jouster Courant en de wethouder zijn gedurende de clinic even wezen kijken. Iedereen was naderhand erg enthousiast Dit heeft zelfs al geresulteerd in een aanmelding voor proeftrainen.

Vanaf volgende week gaan de scholen weer los, en dus ook de trainingen. De tijden hiervoor zijn als volgt:

Dinsdag

15.00 uur: D1 + E8

16.00 uur: C1 + C2

17.00 uur: B2

18.00 uur: B1

19.00 uur: A1

20.00 uur: Trim

 

Donderdag

15.00 uur: D1

16.00 uur: C2

17.00 uur: C1

18.00 uur: B2

19.00 uur: B1

20.00 uur: A1

 

Vrijdag

16.00 uur E8

16:00 -16.45 keepers

16.45-17.30 keepers

 

Hopelijk allemaal tot volgende week en alvast heel veel succes!

We hopen er een mooi seizoen van te kunnen maken met hopelijk weer volop wedstrijden!

Groeten,

Bestuur JHC STIX

 

4-3-2020
Benoeming nieuw bestuur
 

Benoeming nieuw bestuur

Eind januari was de algemene ledenvergadering.

Met een opkomst van ruim 25 man, was er een hoge opkomst.

Tijdens deze vergadering is met algemene stem het voltallige nieuwe bestuur aangenomen.

Daarnaast werd natuurlijk het aftredende bestuur bedankt voor de afgelopen jaren met een klein presentje.

 

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

 

Functie:

Bestuurslid:

Voorzitter

Josien Andringa

Penningmeester / Beheerder LISA

Sieds Tuininga

Secretaris / jeugd / communicatie / website

Marije Boschma

Beheer faciliteit / sponsorcommissie:

Richard van der Zalm

Daarnaast zijn ook alle commissies verdeeld over alle bestuursleden:

Commissie

Verantwoordelijk bestuurslid

Kantine

Josien Andringa

Jeugdcommissie

Marije Boschma

Kas controle commissie

Sieds Tuininga

PR

Marije Boschma

Arbitrage

Sieds Tuininga

Sponsor

Richard van der Zalm

TC

Josien Andringa

Trim hockey

Richard van der Zalm

Wedstrijden

Josien Andringa

 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond.

 

De komende weken zal het bestuur met alle commissies om tafel gaan voor kennismaking en om alle lopende zaken en nieuwe ideeën te bespreken.

Daarnaast willen wij benadrukken dat wanneer er vragen, ideeën en of problemen zijn wij hier altijd voor te benaderen zijn. Allen zijn wij regelmatig op de club te vinden. Maar zijn wij ook bereikbaar via het algemene emailadres.

 

De afgelopen maanden hebben al teams in de zaal getraind, en hebben de A’s en B’s meegedaan met de zaalcompetitie.

Sinds afgelopen week wordt er weer volledig buiten getraind en begint komende zaterdag (7 maart) de buiten competitie weer.

 

Vanuit het bestuur willen wij iedereen heel veel succes wensen met de competitie!!