Wedstrijden quicklinks
Mededelingen
Agenda
Nieuwsoverzicht
ALGEMEEN

26-2-2019
Het nieuwe wedstrijdformulier - bericht van de knhb
 
Het veld op met het nieuwe DWF: informeer je teams!

Dat betekent dat veel coaches, wedstrijdsecretarissen en scheidsrechters voor het eerst het nieuwe DWF gaan gebruiken. Er zijn twee belangrijke wijzigingen ten opzichte van het oude DWF: spelerslijsten moeten vóór de wedstrijd ingevuld worden en voor seniorenteams geldt dat niet alle spelers maar alleen de aanvoerder en eventuele teamondersteuners het formulier kunnen invullen. Om te voorkomen dat de wedstrijdsecretarissen onnodig belast worden met vragen en extra werk, vragen we je hier binnen je club extra aandacht aan te besteden. Uitgebreide informatie over het DWF, waaronder een handleiding en antwoorden op veel gestelde vragen, vind je op onze site.

lees meer
Facebook Twitter LinkedIn
 

15-2-2019
Algemene leden vergadering 1 maart 2019 uitnodiging en documenten
 

Beste leden en ouders/verzorgers van leden,

Jullie zijn hartelijk uitgenodigd voor de ALV op 1 maart.

 

In dit nieuwsbericht vind je als bijlage de notulen van vorig jaar en de agenda voor de vergadering.

Mocht je van de notulen het originele document willen met de powerpoint bijlages stuur dan een mailtje naar [email protected]

Tot 1 maart op de ALV!

 Agenda:

 

Achtste Algemene ledenvergadering JHC STIX

Datum: 01-Maart-2019, 20 uur.

Locatie: Clubhuis

 

 1. Opening

 2. Mededelingen en ingekomen stukken

 3. Vaststellen notulen 2 februari 2018

 4. Financieel Jaarverslag en toelichting begroting.

 5. Verslag Kascommissie

 6. (Her-)benoeming Kascommissie

 7. Goedkeuring jaarrekening 2018

  Goedkeuring budget 2019

 8. Decharge bestuur

 9. Vaststellen contributie.

 10. Pauze

 11. Jaarverslag terug- en vooruitblik

 12. Jaaragenda en verdeling activiteiten per team en/of commissie

 13. Stemming rookvrije accommodatie tijdens trainingen en wedstrijden

 14. Organogram, vacatures, rooster aftreden bestuur

 15. Aftreden secretaris

 16. Rondvraag

 17. Sluiting

 

 

 

 

 

 15-2-2019
De 14de Poiesz Jeugd Sponsor Actie
 
Beste leden, ouders, verzorgers en vrijwilligers,

De Jeugd Sponsor Actie is bij de Poiesz is deze week weer begonnen en JHC Stix is wederom uitgeloot en wil mensen in beweging brengen voor de 14e Poiesz Jeugd Sponsor Actie
JHC Stix vraagt iedereen: spaar Jeugd Sponsor Munten voor onze club!
Elke club of vereniging heeft een verlanglijstje. Bovenaan het verlanglijstje van JHC Stix staat dit jaar: training clinics.
De bedoeling is om dit via de opbrengst van de Poiesz Jeugd Sponsor Actie te realiseren. Wij moedigen mensen daarom aan om hun boodschappen te doen bij Poiesz en Jeugd Sponsor Munten te sparen. Door de munten in de koker te stoppen van JHC Stix bij de Poiesz supermarkt in Joure helpt u al mee.
Hoe meer Jeugd Sponsor Munten in de koker worden gestopt van JHC Stix, hoe meer sponsorgeld aan het eind van de actie door Poiesz supermarkten wordt uitgekeerd. Het sponsorgeld komt ten goede aan de jeugd van onze vereniging.
Jeugd Sponsor Munten krijgt u gratis bij de kassa van alle Poiesz supermarkten. De koker voor de Jeugd Sponsor Munten van JHC Stix is te vinden bij de Poiesz supermarkt in Joure. De Jeugd Sponsor Actie loopt van maandag 11 februari t/m 6 april 2018 bij Poiesz supermarkten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

JHC Stix Sponsorcommissie
R. van der Zalm
[email protected]
 


Bijlage: Poiesz 4(1).png

12-2-2019
Nieuws van JHC Stix, promotie hockey, ALV op 1 maart en start competitie op 9 maart
 

Beste leden en vrienden van JHC STIX

De winterstop zit er al weer bijna op. Maar stilgezeten hebben we zeker niet.

Basisopleiding trainen en coachen in samenwerking met de KNHB

In de afgelopen weken hebben 12 trainers en coaches deelgenomen aan de basisopleiding coachen en trainen van de KNHB. Ook Stix was gastheer, en vanuit de bond is duidelijk gesteld dat bij verschillende leeftijden een andere trainingsaanpak wordt gevraagd. Bijvoorbeeld dat bij de jongste jeugd tot en met de D pupillen het aandeel van spelen (spelletjes doen) nog steeds op minimaal 50% ligt.

Organisatie workshops en trainingen voor promotie hockey

Op 2 januari hebben we samen met MIKS en andere sportclubs een aantal workshops gegeven in Sportfun, met een mooie opkomst van wel 60 kinderen. Deze workshops zijn gegeven door een aantal jeugdtrainers. Daarnaast heeft Albert-Jan namens Stix een aantal trainingen gegeven bij de BSO van Skik met veel enthousiaste deelnemers.

We gaan door met het geven van workshops en trainingen in samenwerking met organisaties zoals Skik en Miks. Mochten er verzoeken zijn vanuit bijvoorbeeld scholen of andere organisaties dan willen we daar ook graag mee aan de slag.

Vrijwilligers en activiteiten binnen de vereniging

Tijdens een aantal avonden hebben we samen met een groot aantal betrokkenen deze winter gebrainstormd over hoe we meer vrijwilligers kunnen activeren. Het aantal vrijwilligers wordt er niet groter op en er zijn eigenlijk teveel vrijwilligers die er meerdere functies op na houden. Op zich zijn het niet de meest tijdrovende werkzaamheden die gedaan moeten worden, en vele handen maken licht werk! Voorgesteld werd onder andere om vrijwilligerswerk voor ouders verplicht te stellen. Uiteindelijk werd gekozen voor de variant om teams verantwoordelijk te maken voor evenementen en werkzaamheden. Bijvoorbeeld dat de Trimmers een feest gaan organiseren in September en de A-jeugd (samen met ouders) het familietoernooi en de seizoenafsluiting. Daarmee slaan we twee vliegen in één klap, continuïteit en betrokkenheid.

Ook bij de KNHB is uit onderzoek gebleken dat vrijwilligers wel voor een (jaarlijks) evenement zijn te porren. Wij zullen een beroep op jullie doen, maar uiteindelijk doe je het voor je eigen plezier en die van je kind(eren)!

Algemene ledenvergadering JHC STIX op 1 maart

Een voorstel welk team welke activiteit voor zijn rekening neemt is één van de agenda onderwerpen op de volgende ALV. We nodigen je hartelijk uit op vrijdag 1 maart om 20 uur in ons clubhuis.

Ook kun je  hier meebeslissen of we onze accommodatie tijdens trainings- en wedstrijddagen rookvrij willen maken. Het bestuur stelt dit voor.

De agenda voor de ALV wordt binnenkort verstuurd en op deze avond zullen onder meer ook de financiën besproken worden.

Trainingen en start tweede helft veldseizoen

Voor het eerst sinds jaren hebben we weer in de zaal getraind. Lekker droog en warm, en ook goed voor de techniek. Voor herhaling en uitbreiding vatbaar. De zaal trainingen zitten er nu op, er wordt dit seizoen alleen nog op het veld getraind. Na de voorjaarsvakantie weer twee keer in de week.

Negen maart begint de competitie weer voor alle teams. Laten we de sportieve lijn die we de eerste helft van het jaar hebben ingezet doorzetten. Met respect voor de tegenstander, en ook voor de coach en de scheidsrechter.

Graag tot ziens op 1 maart op de ALV, maar zeker bij de start van de competitie op 9 maart!

bestuur JHC Stix,

Albert Dirk van der Meer, voorzitter

Tamme Posthumus, Wiebren Wind.

 

 

27-11-2018
Wintertrainingen - zaal en veld
 

Beste ouders/leden,

Zoals eerder gemeld gaan we deze winter ook de zaal in. Op dinsdag blijven we buiten trainen, maar de trainingen van donderdag en vrijdag worden tot de krokusvakantie vervangen voor de zaterdag in de sportzaal van het Bornego College en OSG Sevenwolden.

De trainingsdagen in de zaal zijn:

zaterdag 1, 8 en 15 december 2018

zaterdag 5, 12, 19 en 26 januari 2019

zaterdag 2 en 9 februari 2019

Onderstaand nogmaals het tijdsschema voor de zaterdag:

10.00 - 11.00 uur F + E62              

11.00 - 12.00 uur E8 + E6-1          

12.00 – 13.00 uur D1 en D2         

13.00 – 14.00 uur C1                      

14.00 – 15.00 uur C2                      

15.00 – 16.00 uur B1                      

16.00 – 17.00 uur A1                     

Graag 10 minuten voor aanvang aanwezig in de kleedkamer, zodat we op tijd kunnen beginnen.

 Voor het spelen in de zaal heb je naast zaalschoenen ook een zaalhockeystick nodig of kun je een sok om je buitenstick doen. En vergeet bitje en scheenbeschermers niet

Sticks zijn natuurlijk te verkrijgen bij Glas Sport in Joure. Glas Sport heeft ook voor de komende maand de clubkleding gunstig geprijsd.

We wensen jullie veel speelplezier in de zaal!

 

Met vriendelijke groet,

Technische commissie JHC Stix

 

29-7-2018
Training-schema seizoen 2018 -2019
 

Voor aankomend seizoen wordt er getraind volgens het volgende schema:

 

F en E6 teams:

Dinsdag:

17:00 - 18:00: E6-1, E6-2 en F

Vrijdag:

16:00-17:00; F-team

17:00-18:00; E6-1 en E6-2

 

D, C, B en A teams:

Dinsdag en donderdag:

1500-1600: D2

1600-1700: D1 en E8

1700-1800: C2

1800-1900: C1

1900-2000: B

2000-21.00: A

 

Trimmers:

Dinsdag:  21:00-22:00

 

De trainingen starten weer op dinsdag 28 Augustus, dit is de laatste vakantieweek.

De eerste wedstrijden zijn in het weekeind van 8 September.

 

In de winter wordt er waarschijnlijk een aantal keer in de zaal getraind en gaan we ook door op het veld.

 

 

26-6-2018
Geslaagd familie toernooi en slotfeest
 

 

Zondag 24 Juni werd voor het eerst het familietoernooi van JHC Stix gespeeld. Veertien teams deden mee en speelden wedstrijden tegen elkaar. De teams bestonden uit volwassenen en kinderen. Bij iedere gewonnen wedstrijd kon er een opblaasbal verdient worden en het team dat aan het eind de meeste ballen had verzameld had gewonnen. Tijdens het toernooi werd gezorgd voor een gezonde lunch.  Bijna alle teams hadden zich speciaal voor de gelegenheid gekleed. Naast de prijs voor de meeste gewonnen wedstrijden was er ook een prijs voor het team met het meest originele team tenue.

De winnaar van deze originaliteits prijs was het team van de Flinstones dat zich had uitgedost als.. de Flinstones met een tenue uit de oertijd. Het team dat als winnaar van het toernooi uit de bus kwam was het team "Chicks van Stix" en zij namen de wisselbeker mee naar huis.

Het toernooi was perfect georganiseerd door de jeugdcommissie; Pytrick, Elza en Erica bedankt voor de goede organisatie!

 

Aansluitend op het jeugdtoernooi was het slotfeest waar het seizoen 2017-2018 feestelijk is afgesloten. Er was een goede barbeque en voor de kinderen waren er springkussens en de ijskar. Er werden diverse prijzen verloot die beschikbaar werden gesteld door onze sponsoren, dank daarvoor aan sponsoren en aan de sponsorcommissie.

Clubshuiscommissie bedankt voor jullie inzet en organisatie voor het feest en dank aan alle anderen die hebben meegewerkt en georganiseerd.