Nieuwsoverzicht
ALGEMEEN

15-2-2019
Algemene leden vergadering 2019 uitnodiging en documenten
 

Beste leden en ouders/verzorgers van leden,

Jullie zijn hartelijk uitgenodigd voor de ALV op 1 maart.

 

In dit nieuwsbericht vind je als bijlage de notulen van vorig jaar.

Mocht je het originele document willen met de powerpoint bijlages stuur dan een mailtje naar [email protected]

Tot 1 maart op de ALV!

 

 12-2-2019
Nieuws van JHC Stix, promotie hockey, ALV op 1 maart en start competitie op 9 maart
 

Beste leden en vrienden van JHC STIX

De winterstop zit er al weer bijna op. Maar stilgezeten hebben we zeker niet.

Basisopleiding trainen en coachen in samenwerking met de KNHB

In de afgelopen weken hebben 12 trainers en coaches deelgenomen aan de basisopleiding coachen en trainen van de KNHB. Ook Stix was gastheer, en vanuit de bond is duidelijk gesteld dat bij verschillende leeftijden een andere trainingsaanpak wordt gevraagd. Bijvoorbeeld dat bij de jongste jeugd tot en met de D pupillen het aandeel van spelen (spelletjes doen) nog steeds op minimaal 50% ligt.

Organisatie workshops en trainingen voor promotie hockey

Op 2 januari hebben we samen met MIKS en andere sportclubs een aantal workshops gegeven in Sportfun, met een mooie opkomst van wel 60 kinderen. Deze workshops zijn gegeven door een aantal jeugdtrainers. Daarnaast heeft Albert-Jan namens Stix een aantal trainingen gegeven bij de BSO van Skik met veel enthousiaste deelnemers.

We gaan door met het geven van workshops en trainingen in samenwerking met organisaties zoals Skik en Miks. Mochten er verzoeken zijn vanuit bijvoorbeeld scholen of andere organisaties dan willen we daar ook graag mee aan de slag.

Vrijwilligers en activiteiten binnen de vereniging

Tijdens een aantal avonden hebben we samen met een groot aantal betrokkenen deze winter gebrainstormd over hoe we meer vrijwilligers kunnen activeren. Het aantal vrijwilligers wordt er niet groter op en er zijn eigenlijk teveel vrijwilligers die er meerdere functies op na houden. Op zich zijn het niet de meest tijdrovende werkzaamheden die gedaan moeten worden, en vele handen maken licht werk! Voorgesteld werd onder andere om vrijwilligerswerk voor ouders verplicht te stellen. Uiteindelijk werd gekozen voor de variant om teams verantwoordelijk te maken voor evenementen en werkzaamheden. Bijvoorbeeld dat de Trimmers een feest gaan organiseren in September en de A-jeugd (samen met ouders) het familietoernooi en de seizoenafsluiting. Daarmee slaan we twee vliegen in één klap, continuïteit en betrokkenheid.

Ook bij de KNHB is uit onderzoek gebleken dat vrijwilligers wel voor een (jaarlijks) evenement zijn te porren. Wij zullen een beroep op jullie doen, maar uiteindelijk doe je het voor je eigen plezier en die van je kind(eren)!

Algemene ledenvergadering JHC STIX op 1 maart

Een voorstel welk team welke activiteit voor zijn rekening neemt is één van de agenda onderwerpen op de volgende ALV. We nodigen je hartelijk uit op vrijdag 1 maart om 20 uur in ons clubhuis.

Ook kun je  hier meebeslissen of we onze accommodatie tijdens trainings- en wedstrijddagen rookvrij willen maken. Het bestuur stelt dit voor.

De agenda voor de ALV wordt binnenkort verstuurd en op deze avond zullen onder meer ook de financiën besproken worden.

Trainingen en start tweede helft veldseizoen

Voor het eerst sinds jaren hebben we weer in de zaal getraind. Lekker droog en warm, en ook goed voor de techniek. Voor herhaling en uitbreiding vatbaar. De zaal trainingen zitten er nu op, er wordt dit seizoen alleen nog op het veld getraind. Na de voorjaarsvakantie weer twee keer in de week.

Negen maart begint de competitie weer voor alle teams. Laten we de sportieve lijn die we de eerste helft van het jaar hebben ingezet doorzetten. Met respect voor de tegenstander, en ook voor de coach en de scheidsrechter.

Graag tot ziens op 1 maart op de ALV, maar zeker bij de start van de competitie op 9 maart!

bestuur JHC Stix,

Albert Dirk van der Meer, voorzitter

Tamme Posthumus, Wiebren Wind.

 

 

23-1-2019
Cursus trainen en cursus coachen - georganiseerd door KNHB en lokale hockeyclubs
 

De KNHB gaat samen met JHC STIX, MHC Sneek en MHC Lemmer de basisopleiding trainen en coachen aanbieden.

De opleiding bestaat uit een gezamenlijk sessie voor trainers en coaches en afzonderlijke sessie voor trainers en een sessie voor coaches

De eerste gezamenlijk bijeenkomst is op zaterdag ochtend 2 februari 2019 bij MHC Sneek

Het vervolg voor de coaches is dan op maandagavond 4 Februari bij MHC Lemmer

Het vervolg voor de trainers is op dinsdagavond 5 Februari bij JHC STIX.

Meer informatie over de training zoals die al eerder is gegeven kun je vinden via volgende link: https://www.knhb.nl/kenniscentrum/opleiding/t-m-31-dec-2019-gratis-basisopleiding-training-geven-en-coachen

(let op in de informatie bij deze link staat dat je je niet meer kunt opgeven, dat geldt natuurlijk niet voor de cursus sessies die special voor Joure, Sneek en Lemmer worden gegeven)

Je kunt je opgeven via een mailtje aan de technische commissie

technischecommissie@jhcstix.nl

 

 

 

 

21-1-2019
Reserveer de datum: 1 maart 2019: Algemene ledenvergadering JHC STIX
 

reserveer alvast de datum: 1 Maart 2019

Van 19.30 tot 21.00 in het clubhuis

 

Graag zien we alle leden en belangstellenden op de ALV

Bestuur JHC STIX

 

27-11-2018
Wintertrainingen - zaal en veld
 

Beste ouders/leden,

Zoals eerder gemeld gaan we deze winter ook de zaal in. Op dinsdag blijven we buiten trainen, maar de trainingen van donderdag en vrijdag worden tot de krokusvakantie vervangen voor de zaterdag in de sportzaal van het Bornego College en OSG Sevenwolden.

De trainingsdagen in de zaal zijn:

zaterdag 1, 8 en 15 december 2018

zaterdag 5, 12, 19 en 26 januari 2019

zaterdag 2 en 9 februari 2019

Onderstaand nogmaals het tijdsschema voor de zaterdag:

10.00 - 11.00 uur F + E62              

11.00 - 12.00 uur E8 + E6-1          

12.00 – 13.00 uur D1 en D2         

13.00 – 14.00 uur C1                      

14.00 – 15.00 uur C2                      

15.00 – 16.00 uur B1                      

16.00 – 17.00 uur A1                     

Graag 10 minuten voor aanvang aanwezig in de kleedkamer, zodat we op tijd kunnen beginnen.

 Voor het spelen in de zaal heb je naast zaalschoenen ook een zaalhockeystick nodig of kun je een sok om je buitenstick doen. En vergeet bitje en scheenbeschermers niet

Sticks zijn natuurlijk te verkrijgen bij Glas Sport in Joure. Glas Sport heeft ook voor de komende maand de clubkleding gunstig geprijsd.

We wensen jullie veel speelplezier in de zaal!

 

Met vriendelijke groet,

Technische commissie JHC Stix

 

16-11-2018
Brrr... koud weer - gaat wedstrijd of training wel door - Ja in principe wel
 
Brr... het wordt weer kouder.
We krijgen dan vaak de vraag gaat mijn wedstrijd of training wel door?

Antwoord, ja ook bij kou kan er gewoon gespeeld worden. Ook als het veld licht bevroren is, maar wel ijsvrij en zonder plassen dan kan er gewoon gespeeld worden.

Bij hele koude omstandigheden of als het veld onbespeelbaar dan kunnen wedstrijden worden afgelast.

Mochten wedstrijden niet doorgaan dan wordt dit aan de coach gemeld en je vindt afmeldingen ook op de website.

Afmeldingen voor trainingen vinden plaats via de trainer.

Nu het weer kouder wordt is het ook zaak warme kleding te dragen.

Veel plezier en zie jullie op of om het veld.

JHC Stix


 

29-7-2018
Training-schema seizoen 2018 -2019
 

Voor aankomend seizoen wordt er getraind volgens het volgende schema:

 

F en E6 teams:

Dinsdag:

17:00 - 18:00: E6-1, E6-2 en F

Vrijdag:

16:00-17:00; F-team

17:00-18:00; E6-1 en E6-2

 

D, C, B en A teams:

Dinsdag en donderdag:

1500-1600: D2

1600-1700: D1 en E8

1700-1800: C2

1800-1900: C1

1900-2000: B

2000-21.00: A

 

Trimmers:

Dinsdag:  21:00-22:00

 

De trainingen starten weer op dinsdag 28 Augustus, dit is de laatste vakantieweek.

De eerste wedstrijden zijn in het weekeind van 8 September.

 

In de winter wordt er waarschijnlijk een aantal keer in de zaal getraind en gaan we ook door op het veld.

 

 

26-6-2018
Geslaagd familie toernooi en slotfeest
 

 

Zondag 24 Juni werd voor het eerst het familietoernooi van JHC Stix gespeeld. Veertien teams deden mee en speelden wedstrijden tegen elkaar. De teams bestonden uit volwassenen en kinderen. Bij iedere gewonnen wedstrijd kon er een opblaasbal verdient worden en het team dat aan het eind de meeste ballen had verzameld had gewonnen. Tijdens het toernooi werd gezorgd voor een gezonde lunch.  Bijna alle teams hadden zich speciaal voor de gelegenheid gekleed. Naast de prijs voor de meeste gewonnen wedstrijden was er ook een prijs voor het team met het meest originele team tenue.

De winnaar van deze originaliteits prijs was het team van de Flinstones dat zich had uitgedost als.. de Flinstones met een tenue uit de oertijd. Het team dat als winnaar van het toernooi uit de bus kwam was het team "Chicks van Stix" en zij namen de wisselbeker mee naar huis.

Het toernooi was perfect georganiseerd door de jeugdcommissie; Pytrick, Elza en Erica bedankt voor de goede organisatie!

 

Aansluitend op het jeugdtoernooi was het slotfeest waar het seizoen 2017-2018 feestelijk is afgesloten. Er was een goede barbeque en voor de kinderen waren er springkussens en de ijskar. Er werden diverse prijzen verloot die beschikbaar werden gesteld door onze sponsoren, dank daarvoor aan sponsoren en aan de sponsorcommissie.

Clubshuiscommissie bedankt voor jullie inzet en organisatie voor het feest en dank aan alle anderen die hebben meegewerkt en georganiseerd.