Mededelingen
Agenda
Nieuwsoverzicht
ALGEMEEN

1-9-2020
Corona update m.b.t. start wedstrijden
 

Beste leden,

 

We zijn alweer ruim 2 weken aan het trainen en gelukkig mogen we weer los met de competitie!

Komende zaterdag gaan we na een lange tijd weer van start. Hier kijken wij al heel lang weer naar uit! Eindelijk mogen we weer los!

 

Graag willen wij jullie op de hoogte brengen van de volgende nieuwe richtlijnen inzake de aanpak van het corona virus.

JHC Stix volgt de richtlijnen van de Nederlandse Hockey Bond/ NOCNSF aangegeven door de Rijksoverheid. Hieronder een aantal punten in samenvatting.

Om veilig met elkaar te kunnen sporten willen we graag de volgende dingen met jullie afspreken:

 

Kaders Rijksoverheid

• blijf thuis bij klachten en laat je testen;

• pas hygiëne toe;

• houd 1,5 meter afstand;

• vermijd drukte.

• het is (bovendien) verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.

 

Uitzonderingen op de 1,5 m

• personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;

• de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;

• personen t/m 17 jaar alleen onderling;

• personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter en dit de sportbeoefening in de weg staat;

 

Specifiek voor de sport:

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

• houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tijdens het sporten en tot kinderen t/m 12 jaar;

 

Let op!

• Er is een aanpassing gedaan met betrekking tot het gebruik van mondkapjes tijdens het vervoer van personen uit verschillende huishoudens. Eerder stond hier de leeftijd van 18 jaar aangegeven, dit is aangepast naar de leeftijd vanaf 13 jaar, in lijn met het advies vanuit de Rijksoverheid.

Dit betekent dat de teams (met spelers vanaf 13 jaar) die gezamenlijk met de auto naar een wedstrijd rijden, verplicht zijn een mondkapje😷in de auto te dragen.

 


 

Daarnaast:

• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;

• schud geen handen;

• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

• volg aanwijzingen op zoals, route pijlen en verzoeken van verantwoordelijke op de club

• De kleedkamers zijn gesloten! Er kan wel gebruik worden gemaakt van de toiletten. Hier is handgeld aanwezig voor het betreden van de toiletten.

• wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten.

Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar en de sporters moeten houden, tenzij t/m 12 jaar;

 

Voor de kantine geldt het volgende:

 

·De kantine wordt elke zaterdagochtend geopend door iemand van de kantinecommissie.

·Document voor werkwijze van alle apparaten etc. is aanwezig.

·Maximaal 3 gasten per keer naar binnen.

·In de kantine mag geen gebruik worden gemaakt van de stoelen of banken.

·Limonade voor de teams zal na de wedstrijd buiten worden geserveerd bij de daarvoor beschikbare picknickbanken.

·Voor de kantinedienst is hierdoor 1 persoon voor de bardienst voldoende.

·Bij het binnentreden van de kantine zal worden gevraagd om je persoonlijke- / contactgegevens te registeren.

 

Wij gaan er vanuit dat een ieder deze regels in acht neemt en dat we er met zijn allen een mooi seizoen van kunnen maken.

 

Groeten,

Bestuur JHC Stix

 

13-8-2020
De trainingen gaan weer van start!
 

Hallo allemaal,

De zomervakantie is zo goed als afgelopen. Hopelijk heeft iedereen een fijne zomervakantie gehad!

JHC STIX heeft deze week nog meegedaan met de Kindersportweek. Afgelopen dinsdagochtend hebben (ondanks de hitte) 16 kinderen meegedaan aan de hockeyclinic. De Jouster Courant en de wethouder zijn gedurende de clinic even wezen kijken. Iedereen was naderhand erg enthousiast Dit heeft zelfs al geresulteerd in een aanmelding voor proeftrainen.

Vanaf volgende week gaan de scholen weer los, en dus ook de trainingen. De tijden hiervoor zijn als volgt:

Dinsdag

15.00 uur: D1 + E8

16.00 uur: C1 + C2

17.00 uur: B2

18.00 uur: B1

19.00 uur: A1

20.00 uur: Trim

 

Donderdag

15.00 uur: D1

16.00 uur: C2

17.00 uur: C1

18.00 uur: B2

19.00 uur: B1

20.00 uur: A1

 

Vrijdag

16.00 uur E8

16:00 -16.45 keepers

16.45-17.30 keepers

 

Hopelijk allemaal tot volgende week en alvast heel veel succes!

We hopen er een mooi seizoen van te kunnen maken met hopelijk weer volop wedstrijden!

Groeten,

Bestuur JHC STIX

 

12-6-2020
Trainingsschema per week komende week
 
Per komende week gaat iedereen in de nieuwe team samenstelling trainen.
We gaan dan ook weer 2x per week trainen.
Het schema hiervoor is als volgt:

Dinsdag                              Donderdag                 Vrijdag

15.00 uur: D1 + E8              15.00 uur: D1              16.00 uur E8
16.00 uur: C1 + C2              16.00 uur: C2              17.00 -17.45 keepers
17.00 uur: B2                       17.00 uur: C1              17.45-18.30  keepers
18.00 uur: B1                       18.00 uur: B2
19.00 uur: A1                       19.00 uur: B1
20.00 uur: Trim                    20.00 uur: A1

De bedoeling is om door te trainen t/m week 27. Dus t/m 3 juli. 
We gaan er nog een paar mooie laatste weken van maken!
Tot volgende week! 

14-5-2020
Hervatten training trimhockey
 
Beste Stixleden/ gewaardeerde Trimmers, 

Zoals in de TrimApp al aangegeven gaan de trainingen vanaf volgende week dinsdag 19 mei weer van start. Hier zijn we als technische commissie en bestuur van Stix heel erg blij mee! De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met het ophalen van informatie bij de Koninklijke Nederlandse Hockeybond, de overige Technische Commissies in Noord en de richtlijnen vanuit de overheid / gemeente. Dit heeft de technische commissie verwoord in een plan welke is ingediend bij de gemeente De Fryskemarren. Gistermiddag hebben akkoord op ons plan gekregen, zodat we nu ook voor de senioren de trainingen kunnen hervatten.

In deze mail willen wij jullie graag informeren over de trainingen en de nieuwe richtlijnen die nu gelden.

Vanuit de gemeente en de richtlijnen vanuit de bond, blijkt dat de club verantwoordelijk is voor het naleven van de regels. Mocht dit niet goed gebeuren dan kan Stix hiervoor een boete krijgen. Dit maakt het noodzakelijk om goede afspraken met elkaar te maken. Om te zorgen voor een goede start waarbij we alle maatregelen goed in acht kunnen nemen, starten we met een training van maximaal drie kwartier, zodat elk team de ruimte heeft om elkaar af te lossen zonder dat er grote groepen ontstaan.

Maatregelen en afspraken met elkaar
Jullie moeten zorgen voor een eigen bidon/hockeystick/handschoenen. Langs de lijn zal worden aangeven waar iedereen zijn of haar eigen spullen kan neerleggen tijdens de training. Op het veld moet de 1 ½ meter afstand bewaard worden. De dug-out is gesloten net als het clubhuis en de kleedkamers. Dit betekent dat je niet naar het toilet kunt en geen water kunt tappen. Vanuit de club zullen we zorgen dat er ontsmettingsmiddelen zijn en dat alles steeds gereinigd wordt.

We hopen op deze manier weer positief en met enthousiasme te kunnen starten. 

We zullen jullie via de mail/ app en of website op de hoogte houden van de ontwikkelingen.  Mochten er na aanleiding van deze informatie vragen zijn schroom niet om contact op te nemen met de Technische Commissie,onze trainer  Albert-Jan of iemand van het bestuur. 

We kijken er naar uit jullie weer te zien (al zij het op gepaste afstand)!

Vriendelijke groet,

De Technische Commissie en het Stix’s Bestuur
 

6-5-2020
Trainingen per volgende week
 
Beste Stixleden, ouders en of verzorgers,

De hockeytrainingen gaan weer van start op dinsdag 12 mei en donderdag 14 mei, hier zijn we heel blij mee. De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met het ophalen van informatie bij de Koninklijke Nederlandse Hockeybond, de overige Technische Commissies in Noord en de richtlijnen vanuit de overheid / gemeente.  In deze mail willen wij jullie graag informeren over de trainingen en de nieuwe richtlijnen die nu gelden.
Vanuit de gemeente en de richtlijnen vanuit de bond, blijkt dat de club verantwoordelijk is voor het naleven van de regels. Mocht dit niet goed gebeuren dan kan Stix hiervoor een boete krijgen. Dit maakt het noodzakelijk om goede afspraken met elkaar te maken. Om te zorgen voor een goede start waarbij we alle maatregelen goed in acht kunnen nemen, starten we met een keer per week trainen. De trainingen zijn maximaal drie kwartier, zodat elk team de ruimte heeft om elkaar af te lossen zonder dat er grote groepen ontstaan.
We zullen na 2 weken de trainingen evalueren. Ons doel is om de trainingen uiteindelijk weer uit te breiden naar twee wekelijks trainen. Waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan uitbouwen met conditietraining etc. 

Start trainingsschema:
Dinsdag:   15.00 uur tot 15.45 uur E6 en E8 
16.00 uur tot 16.45 uur D2
17.00 uur tot 17.45 uur C1
18.00 uur tot 18.45 uur B
19.00 uur tot 19. 45 uur A

Donderdag:    16.00 uur tot 16.45 uur D1
17.00 uur tot 17.45 uur C2

Aangezien het seizoen al korter is door alle gebeurtenissen, hebben wij het voornemen om Hemelvaartsdag als trainingsdag door te laten gaan. Albert Jan zal nog per team vragen wie kan. 

Maatregelen en afspraken met elkaar
Kinderen moeten zorgen voor een eigen bidon/hockeystick/handschoenen. Langs de lijn zal worden aangeven waar ieder kind zijn of haar eigen spullen kan neerleggen tijdens de training. Kinderen boven de 12 jaar moeten ook op het veld 1 ½ meter afstand bewaren. De dug-out is gesloten net als het clubhuis en de kleedkamers. Dit betekent dat je niet naar het toilet kunt en geen water kunt tappen. Dus zorg dat iedereen naar het toilet is geweest en drinken bij zich heeft voordat ze op de training komen!
Vanuit de club zullen we zorgen dat er ontsmettingsmiddelen zijn en dat alles steeds gereinigd wordt.

Hulptrainers
Er zullen in verband met de Corona maatregelen nu nog geen hulptrainers worden ingezet. In overleg met Albert Jan, de Technische Commissie en de hulptrainers kijken wij hoe snel dat weer mogelijk is.

Ouders
Ouders mogen niet op het hockeyterrein komen, daarom het vriendelijke verzoek om je kind af te zetten en op te halen op het parkeerterrein. Verder willen wij vragen om de inhoud van deze mail met je kinderen te bespreken wat de maatregelen zijn en waarom deze zijn. 

Ondersteuning op het veld
De komende week (weken) zal iemand van de Technische Commissie aanwezig zijn om Albert-Jan daar waar nodig te ondersteunen en te zorgen dat de maatregelen worden nageleefd. Ook het verstrekken van hygiëne doekjes en handgel vormt daarbij een onderdeel, net als het voorkomen van groepsvorming.
We hopen op deze manier weer positief en met enthousiasme te kunnen starten. 
Agenda Technische Commissie de komende tijd
De technische commissie heeft een aangepaste agenda in vergelijking met voorgaande jaren. Hier willen wij jullie graag in meenemen. De komende tijd staan de komende punten op onze agenda en daar waar mogelijk nemen wij jullie mee in wat er speelt.

Na twee weken zullen we de trainingen evalueren en eventueel aanpassen. 
De keeperstrainingen gaan we op vrijdag op starten zodra we dat veilig kunnen faciliteren. Hierna zullen we ons gaan buigen over de teamindelingen, de communicatie daarover en de samenwerking met de coaches voor 2020-2021.
We zullen jullie via de mail en of website op de hoogte houden van de ontwikkelingen.  Mochten er na aanleiding van deze informatie vragen zijn schroom niet om contact op te nemen met de Technische Commissie,onze trainer  Albert-Jan of iemand van het bestuur. 

We kijken er naar uit jullie weer te zien (al zij het op gepaste afstand)!

Vriendelijke groet,

De Technische Commissie en het Stix’s Bestuur

 

22-4-2020
Goed nieuws voor de jeugd!
 
Hallo Allemaal,

Goed nieuws de jeugd mag van de regering vanaf 28 april weer sporten!
Wat weten we nu:
De jeugd tot 12 jaar mag in groepsverband sporten.
De jeugd van 13 tm 18 jaar mag mits de onderlinge afstand van 1,5 meter wordt aangehouden.
Tip: houd een ruimte aan tussen de trainingen zodat er zo min mogelijk contact is.
De kantine en kleedkamers blijven dicht.

We wachten nu als bestuur op de richtlijnen van de KNHB en gaan in gesprek met de gemeente. 
Hierna zullen we met de TC incl AJ zsm het trainingsprogramma weer op tuigen. We hopen na 11 mei (de meivakantie) weer los te kunnen.
Dan zijn jullie even op de hoogte.
 

6-4-2020
Update n.a.v. coronavirus
 

Update n.a.v. Corona virus.


De KNHB volgt sinds het begin van de corona crisis de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van het ministerie van VWS/NOC*NSF. Op basis van de op 31 maart gecommuniceerde richtlijnen van beide instanties heeft de KNHB daarom helaas moeten besluiten de wedstrijden in alle competities voor dit seizoen 2019-2020 wederom uit te stellen.


Na een mooi seizoen, prachtige wedstrijden en goede resultaten, hebben we dit jaar in de winter hockeytraining in de zaal gehad. Hierna hebben we een start gemaakt met de eerste wedstrijden op het veld. Helaas is daarna alles stopgezet.


Hierdoor wordt onze club ook financieel geraakt. De kosten voor de club lopen voor een groot deel gewoon door, terwijl onder andere de kantine-inkomsten wegvallen. De KNHB adviseert alle clubs om in deze situatie de contributies te blijven innen. Wij zullen dat als club ook blijven doen. Echter, bieden we voor degenen die dat graag willen, de mogelijkheid om gedeeltelijke restitutie aan te vragen.  


Wil je daar gebruik van maken, neem dan contact op met ons op via [email protected].


We wensen je een goede tijd toe en we hopen dat jij en de mensen dichtbij je gezond blijven. 


Hartelijke groeten,


Het bestuur 

JHC Stix


PS: Als club proberen we je steeds goed te informeren. Hou daarom de komende tijd de website en social media van JHC Stix goed in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

 

23-3-2020
Sluiting sportvelden
 
Hallo allemaal,

Het College van B en W van de gemeente heeft besloten, dat in navolging van het eerdere verzoek (vanuit Den Haag) om niet te sporten op de sportvelden,  om de sportvelden te gaan sluiten.

Vanaf morgen (dinsdag) zal het hockeyveld van JHC Stix afgesloten zijn.  De gemeente zal daarnaast bordjes op gaan hangen met "verboden toegang"

Het is (helaas) dus niet meer toegestaan om het hockeyveld te betreden.
Zodra de velden weer open gaan zullen wij u hier bericht van doen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur JHC Stix

 

12-3-2020
Tot 1 april geen hockeycompetitie in heel Nederland
 

In verband met het coronavirus heeft ook de KNHB vragen ontvangen over het al dan niet doorgaan van hockeywedstrijden.


Op deze pagina vind je de meest recente berichtgeving over de eventuele gevolgen van het coronavirus voor de hockeycompetitie.


Update 12 maart 2020, 16.15 uur


Tot 1 april geen hockeycompetitie in heel Nederland


Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het coronavirus in Nederland geeft de KNHB gevolg aan de oproep van het RIVM en de Nederlandse overheid. De KNHB heeft alle wedstrijden afgelast tot en met 31 maart. Dit betreft een maatregel die voor alle teams is genomen ongeacht niveau en competities. Deze maatregel gaat met onmiddellijke ingang in. De KNHB streeft ernaar de afgelaste wedstrijden op een later tijdstip in te halen en zal de mogelijkheden daartoe onderzoeken.


Geen hockeyactiviteiten, clubhuizen dicht


Aansluitend op de landelijke maatregelen vraagt de KNHB haar verenigingen per direct alle hockeyactiviteiten (trainingen, bijeenkomsten etc) af te gelasten tot en met 31 maart, ook als deze bijeenkomsten/trainingen minder dan 100 personen betreffen. Het spreekt voor zich dat ook de door de KNHB georganiseerde activiteiten gedurende dezelfde periode geen doorgang vinden. De KNHB beraadt zich nog over hoe om te gaan met de voorbereiding van de nationale teams op Tokio en het advies hieromtrent NOC*NSF.


Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. De KNHB ondersteunt deze doelstelling, net als NOC*NSF en andere sportbonden. Bij eventueel noodzakelijk nieuw te nemen maatregelen laat de KNHB zich adviseren door het RIVM en NOC*NSF.

 

4-3-2020
Benoeming nieuw bestuur
 

Benoeming nieuw bestuur

Eind januari was de algemene ledenvergadering.

Met een opkomst van ruim 25 man, was er een hoge opkomst.

Tijdens deze vergadering is met algemene stem het voltallige nieuwe bestuur aangenomen.

Daarnaast werd natuurlijk het aftredende bestuur bedankt voor de afgelopen jaren met een klein presentje.

 

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

 

Functie:

Bestuurslid:

Voorzitter

Josien Andringa

Penningmeester / Beheerder LISA

Sieds Tuininga

Secretaris / jeugd / communicatie / website

Marije Boschma

Beheer faciliteit / sponsorcommissie:

Richard van der Zalm

Daarnaast zijn ook alle commissies verdeeld over alle bestuursleden:

Commissie

Verantwoordelijk bestuurslid

Kantine

Josien Andringa

Jeugdcommissie

Marije Boschma

Kas controle commissie

Sieds Tuininga

PR

Marije Boschma

Arbitrage

Sieds Tuininga

Sponsor

Richard van der Zalm

TC

Josien Andringa

Trim hockey

Richard van der Zalm

Wedstrijden

Josien Andringa

 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond.

 

De komende weken zal het bestuur met alle commissies om tafel gaan voor kennismaking en om alle lopende zaken en nieuwe ideeën te bespreken.

Daarnaast willen wij benadrukken dat wanneer er vragen, ideeën en of problemen zijn wij hier altijd voor te benaderen zijn. Allen zijn wij regelmatig op de club te vinden. Maar zijn wij ook bereikbaar via het algemene emailadres.

 

De afgelopen maanden hebben al teams in de zaal getraind, en hebben de A’s en B’s meegedaan met de zaalcompetitie.

Sinds afgelopen week wordt er weer volledig buiten getraind en begint komende zaterdag (7 maart) de buiten competitie weer.

 

Vanuit het bestuur willen wij iedereen heel veel succes wensen met de competitie!!

 

 

 

 

4-3-2020
Kantine nieuws
 

Kantine nieuws!

Vanaf heden zal de kantine elke donderdagmiddag geopend zijn van 15:00 tot 18:00u.

Ouders, broertjes en zusjes kunnen wanneer ze willen iets te drinken halen gedurende de training.

Daarnaast mogen broertjes of zusjes gedurende de training zelf oefenen op het trainingsveldje. Hiervoor zijn sticks beschikbaar.

Mocht iemand zijn bitje zijn vergeten of komt iemand voor een proefles dan zijn deze verkrijgbaar in de kantine.

Let op: Vanaf heden kan er alleen nog middels pin betaald worden in de kantine!

Tot snel bij JHC Stix!

 

2-12-2019
Informatie jeugdfonds Sport Friesland
 

JHC STIX werkt al een aantal jaren met het jeugdfonds Sport Friesland. Hieronder vind je informatie over dit fonds.

Iedere sportclub wil natuurlijk dat alle kinderen kunnen sporten. Ook kinderen uit gezinnen waar geen geld is voor contributie en de benodigde attributen. Wij weten als geen ander hoe belangrijk het is dat kinderen kunnen meedoen. Wij willen niet dat een kind moet stoppen of niet kan beginnen met sporten omdat er thuis niet voldoende geld is. Het Jeugdfonds Sport kan helpen met een bijdrage in de contributie of de aanschaf van benodigde sportattributen. Onze gemeente heeft voor haar jeugdige inwoners daarom een samenwerking met Jeugdfonds Sport Friesland.

Kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen kunnen via een intermediair via www.allekinderendoenmee.nl financiële steun aanvragen bij het Jeugdfonds Sport voor deelname aan sportieve activiteiten. De bijdrage uit het Jeugdfonds Sport kan worden besteed aan de contributie, maar ook aan sportkleding of sportattributen. De contributie wordt door het Jeugdfonds Sportrechtstreeks vergoed aan de sportvereniging of sportwinkel.

Kijk voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport
en de lokale spelregels op www.jeugdfondsport/friesland of neem contact op met het Jeugdfonds Sport Friesland: [email protected]ugdfondssport.nl of 06 -30 34 72 49

 

9