Mededelingen
Agenda
Teamindeling, wedstrijden en contributie reglement 


Aanname beleid nieuwe leden

Zowel jongens als meisjes zijn vanaf 5 jaar welkom bij onze club en kunnen kennismaken met het hockey door drie keer vrijblijvend mee te trainen. (graag eerst wel even aanmelden via mail bij trainer [email protected] of via [email protected])
Wij kunnen niet garanderen, dat nieuwe leden direct aan wedstrijden kunnen deelnemen als ze aan een team worden toegevoegd. Het kunnen spelen van wedstrijden in een team is afhankelijk van het aantal beschikbare speelsters/spelers per team en de ervaring van het nieuwe lid. 
De coaches van een team beslissen over het wel of niet meespelen waarbij het wel de bedoeling dat in principe het hele team meespeelt.
Het is voor nieuwe leden zonder hockey-ervaring heel normaal eerst mee te trainen gedurende een bepaalde tijd en pas daarna wedstijden te gaan spelen. 
  
Bij de jeugd streven wij naar teams met de volgende aantallen: 
 • een 11-tal bestaat uit maximaal 15 spelende leden
 • een 8-tal uit maximaal 12
 • een 6-tal uit maximaal 10
 • per team kunnen circa 2 tot 3 extra - niet wedstrijd spelende - leden worden toegevoegd.
Normaal gesproken worden nieuwe leden direct bij een team ingedeeld door de Technische Commissie. Indien teams "vol" zijn dan worden nieuwe leden later aan een team toegevoegd.

Wij streven ernaar om de wachttijd zo kort mogelijk te laten duren. 

Aanmelding geschiedt via de ledenadministratie. De ledenadministratie overlegt met de Technische Commissie of er plaatsingsmogelijkheden zijn in een team. De Technische Commissie zal daarna in contact treden met het aspirant-lid cq. de ouders. 
  
De Technische Commissie houdt zich het recht voor af te wijken van genoemde regeling, indien een situatie daarom vraagt.


Lidmaatschap

Het veldhockeyseizoen loopt van het eerste weekend van september tot half december en van begin februari tot ongeveer half mei. In de periode van half december tot begin februari wordt voor de normale competitie een winterstop gehouden. 

De jeugd speelt de veldcompetitie op zaterdag.
 
Wij onderscheiden de volgende leeftijdscategorieën:
 • A leeftijdscategorie 16 en 17 jaar
 • B leeftijdscategorie 14 en 15 jaar
 • C leeftijdscategorie 12 en 13 jaar
 • D leeftijdscategorie 10 en 11 jaar
 • E leeftijdscategorie 8 en 9 jaar
 • F leeftijdscategorie 6 en 7 jaar
 • Benjamins leeftijdcategorie 5 jaar, zij kunnen met de F teams meetrainen

Wedstrijden

De wedstrijden worden gespeeld in elftallen (2 x 35 minuten). De jongste jeugd (Benjamins) leert spelenderwijs hockeyen. Zij "trainen" alleen nog. Voor de mini's geldt een speciale vorm namelijk het spelen in zestallen, om vervolgens via achttallen naar de elftallen over te kunnen gaan. 
Het veld wordt eerst voor een gedeelte bespeeld en vervolgens in zijn geheel. De wedstrijden duren 2 x 25 minuten. Op deze manier wordt met de lichamelijke- en technische mogelijkheden van deze leeftijdsgroep rekening gehouden. Tevens wordt de nadruk gelegd op het bevorderen van het samenspelen en het spelend leren. 


Verzekering

Als lid van de Jouster Hockey Club Stix bent u verzekerd tegen de kosten die een "hockeyongeval" met zich mee kan brengen, mits deze kosten niet door uw eigen verzekering vergoed worden. Schadeformulieren zijn via het secretariaat te verkrijgen en worden, na invulling door U, door het secretariaat verzonden.