Mededelingen
Agenda
Contact 

Adres sportveld

Sportpark de Hege Simmerdyk
JHC Stix   
Ingang Hoge Zomerdijk 1a
8501 CL, Joure
 
Postadres secretariaat en ledenadministratie

JHC Stix


Postadres penningmeester
JHC Stix


Email
voorzitter: [email protected]
penningmeester: [email protected]
secretaris: [email protected]

arbitrage commissie: [email protected]
ledenadministratie: [email protected]
wedstrijdcommisariaat: [email protected]
sponsor commissie: [email protected]
technische commissie: [email protected]
activiteiten/jeugd commissie: [email protected]