Mededelingen
Agenda
Vandaag jarig
Iris Bleeker
Contact 

Adres sportveld

Sportpark de Hege Simmerdyk
JHC Stix   
Ingang Hoge Zomerdijk 1a
8501 CL, Joure
 
Postadres secretariaat en ledenadministratie

JHC Stix
Matriehoeve 20
8502 CL  Joure

Postadres penningmeester
JHC Stix
Pastorielaan 23
8501 EW  Joure

Email
voorzitter: [email protected]
penningmeester: [email protected]
secretaris: [email protected]

arbitrage commissie: [email protected]
ledenadministratie: [email protected]
wedstrijdcommisariaat: [email protected]
sponsor commissie: [email protected]
technische commissie: [email protected]
activiteiten/jeugd commissie: [email protected]