terug naar vorige scherm
1-9-2020
Corona update m.b.t. start wedstrijden

Beste leden,

 

We zijn alweer ruim 2 weken aan het trainen en gelukkig mogen we weer los met de competitie!

Komende zaterdag gaan we na een lange tijd weer van start. Hier kijken wij al heel lang weer naar uit! Eindelijk mogen we weer los!

 

Graag willen wij jullie op de hoogte brengen van de volgende nieuwe richtlijnen inzake de aanpak van het corona virus.

JHC Stix volgt de richtlijnen van de Nederlandse Hockey Bond/ NOCNSF aangegeven door de Rijksoverheid. Hieronder een aantal punten in samenvatting.

Om veilig met elkaar te kunnen sporten willen we graag de volgende dingen met jullie afspreken:

 

Kaders Rijksoverheid

• blijf thuis bij klachten en laat je testen;

• pas hygiëne toe;

• houd 1,5 meter afstand;

• vermijd drukte.

• het is (bovendien) verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.

 

Uitzonderingen op de 1,5 m

• personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;

• de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;

• personen t/m 17 jaar alleen onderling;

• personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter en dit de sportbeoefening in de weg staat;

 

Specifiek voor de sport:

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

• houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tijdens het sporten en tot kinderen t/m 12 jaar;

 

Let op!

• Er is een aanpassing gedaan met betrekking tot het gebruik van mondkapjes tijdens het vervoer van personen uit verschillende huishoudens. Eerder stond hier de leeftijd van 18 jaar aangegeven, dit is aangepast naar de leeftijd vanaf 13 jaar, in lijn met het advies vanuit de Rijksoverheid.

Dit betekent dat de teams (met spelers vanaf 13 jaar) die gezamenlijk met de auto naar een wedstrijd rijden, verplicht zijn een mondkapje😷in de auto te dragen.

 


 

Daarnaast:

• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;

• schud geen handen;

• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

• volg aanwijzingen op zoals, route pijlen en verzoeken van verantwoordelijke op de club

• De kleedkamers zijn gesloten! Er kan wel gebruik worden gemaakt van de toiletten. Hier is handgeld aanwezig voor het betreden van de toiletten.

• wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten.

Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar en de sporters moeten houden, tenzij t/m 12 jaar;

 

Voor de kantine geldt het volgende:

 

·De kantine wordt elke zaterdagochtend geopend door iemand van de kantinecommissie.

·Document voor werkwijze van alle apparaten etc. is aanwezig.

·Maximaal 3 gasten per keer naar binnen.

·In de kantine mag geen gebruik worden gemaakt van de stoelen of banken.

·Limonade voor de teams zal na de wedstrijd buiten worden geserveerd bij de daarvoor beschikbare picknickbanken.

·Voor de kantinedienst is hierdoor 1 persoon voor de bardienst voldoende.

·Bij het binnentreden van de kantine zal worden gevraagd om je persoonlijke- / contactgegevens te registeren.

 

Wij gaan er vanuit dat een ieder deze regels in acht neemt en dat we er met zijn allen een mooi seizoen van kunnen maken.

 

Groeten,

Bestuur JHC Stix