Wedstrijden quicklinks
Mededelingen
Agenda
terug naar vorige scherm
6-5-2020
Trainingen per volgende week

Beste Stixleden, ouders en of verzorgers,

De hockeytrainingen gaan weer van start op dinsdag 12 mei en donderdag 14 mei, hier zijn we heel blij mee. De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met het ophalen van informatie bij de Koninklijke Nederlandse Hockeybond, de overige Technische Commissies in Noord en de richtlijnen vanuit de overheid / gemeente.  In deze mail willen wij jullie graag informeren over de trainingen en de nieuwe richtlijnen die nu gelden.
Vanuit de gemeente en de richtlijnen vanuit de bond, blijkt dat de club verantwoordelijk is voor het naleven van de regels. Mocht dit niet goed gebeuren dan kan Stix hiervoor een boete krijgen. Dit maakt het noodzakelijk om goede afspraken met elkaar te maken. Om te zorgen voor een goede start waarbij we alle maatregelen goed in acht kunnen nemen, starten we met een keer per week trainen. De trainingen zijn maximaal drie kwartier, zodat elk team de ruimte heeft om elkaar af te lossen zonder dat er grote groepen ontstaan.
We zullen na 2 weken de trainingen evalueren. Ons doel is om de trainingen uiteindelijk weer uit te breiden naar twee wekelijks trainen. Waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan uitbouwen met conditietraining etc. 

Start trainingsschema:
Dinsdag:   15.00 uur tot 15.45 uur E6 en E8 
16.00 uur tot 16.45 uur D2
17.00 uur tot 17.45 uur C1
18.00 uur tot 18.45 uur B
19.00 uur tot 19. 45 uur A

Donderdag:    16.00 uur tot 16.45 uur D1
17.00 uur tot 17.45 uur C2

Aangezien het seizoen al korter is door alle gebeurtenissen, hebben wij het voornemen om Hemelvaartsdag als trainingsdag door te laten gaan. Albert Jan zal nog per team vragen wie kan. 

Maatregelen en afspraken met elkaar
Kinderen moeten zorgen voor een eigen bidon/hockeystick/handschoenen. Langs de lijn zal worden aangeven waar ieder kind zijn of haar eigen spullen kan neerleggen tijdens de training. Kinderen boven de 12 jaar moeten ook op het veld 1 ½ meter afstand bewaren. De dug-out is gesloten net als het clubhuis en de kleedkamers. Dit betekent dat je niet naar het toilet kunt en geen water kunt tappen. Dus zorg dat iedereen naar het toilet is geweest en drinken bij zich heeft voordat ze op de training komen!
Vanuit de club zullen we zorgen dat er ontsmettingsmiddelen zijn en dat alles steeds gereinigd wordt.

Hulptrainers
Er zullen in verband met de Corona maatregelen nu nog geen hulptrainers worden ingezet. In overleg met Albert Jan, de Technische Commissie en de hulptrainers kijken wij hoe snel dat weer mogelijk is.

Ouders
Ouders mogen niet op het hockeyterrein komen, daarom het vriendelijke verzoek om je kind af te zetten en op te halen op het parkeerterrein. Verder willen wij vragen om de inhoud van deze mail met je kinderen te bespreken wat de maatregelen zijn en waarom deze zijn. 

Ondersteuning op het veld
De komende week (weken) zal iemand van de Technische Commissie aanwezig zijn om Albert-Jan daar waar nodig te ondersteunen en te zorgen dat de maatregelen worden nageleefd. Ook het verstrekken van hygiëne doekjes en handgel vormt daarbij een onderdeel, net als het voorkomen van groepsvorming.
We hopen op deze manier weer positief en met enthousiasme te kunnen starten. 
Agenda Technische Commissie de komende tijd
De technische commissie heeft een aangepaste agenda in vergelijking met voorgaande jaren. Hier willen wij jullie graag in meenemen. De komende tijd staan de komende punten op onze agenda en daar waar mogelijk nemen wij jullie mee in wat er speelt.

Na twee weken zullen we de trainingen evalueren en eventueel aanpassen. 
De keeperstrainingen gaan we op vrijdag op starten zodra we dat veilig kunnen faciliteren. Hierna zullen we ons gaan buigen over de teamindelingen, de communicatie daarover en de samenwerking met de coaches voor 2020-2021.
We zullen jullie via de mail en of website op de hoogte houden van de ontwikkelingen.  Mochten er na aanleiding van deze informatie vragen zijn schroom niet om contact op te nemen met de Technische Commissie,onze trainer  Albert-Jan of iemand van het bestuur. 

We kijken er naar uit jullie weer te zien (al zij het op gepaste afstand)!

Vriendelijke groet,

De Technische Commissie en het Stix’s Bestuur