Wedstrijden quicklinks
Mededelingen
Agenda
terug naar vorige scherm
4-3-2020
Benoeming nieuw bestuur

Benoeming nieuw bestuur

Eind januari was de algemene ledenvergadering.

Met een opkomst van ruim 25 man, was er een hoge opkomst.

Tijdens deze vergadering is met algemene stem het voltallige nieuwe bestuur aangenomen.

Daarnaast werd natuurlijk het aftredende bestuur bedankt voor de afgelopen jaren met een klein presentje.

 

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

 

Functie:

Bestuurslid:

Voorzitter

Josien Andringa

Penningmeester / Beheerder LISA

Sieds Tuininga

Secretaris / jeugd / communicatie / website

Marije Boschma

Beheer faciliteit / sponsorcommissie:

Richard van der Zalm

Daarnaast zijn ook alle commissies verdeeld over alle bestuursleden:

Commissie

Verantwoordelijk bestuurslid

Kantine

Josien Andringa

Jeugdcommissie

Marije Boschma

Kas controle commissie

Sieds Tuininga

PR

Marije Boschma

Arbitrage

Sieds Tuininga

Sponsor

Richard van der Zalm

TC

Josien Andringa

Trim hockey

Richard van der Zalm

Wedstrijden

Josien Andringa

 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond.

 

De komende weken zal het bestuur met alle commissies om tafel gaan voor kennismaking en om alle lopende zaken en nieuwe ideeën te bespreken.

Daarnaast willen wij benadrukken dat wanneer er vragen, ideeën en of problemen zijn wij hier altijd voor te benaderen zijn. Allen zijn wij regelmatig op de club te vinden. Maar zijn wij ook bereikbaar via het algemene emailadres.

 

De afgelopen maanden hebben al teams in de zaal getraind, en hebben de A’s en B’s meegedaan met de zaalcompetitie.

Sinds afgelopen week wordt er weer volledig buiten getraind en begint komende zaterdag (7 maart) de buiten competitie weer.

 

Vanuit het bestuur willen wij iedereen heel veel succes wensen met de competitie!!