Wedstrijden quicklinks
Mededelingen
Agenda
terug naar vorige scherm
2-12-2019
Informatie jeugdfonds Sport Friesland

JHC STIX werkt al een aantal jaren met het jeugdfonds Sport Friesland. Hieronder vind je informatie over dit fonds.

Iedere sportclub wil natuurlijk dat alle kinderen kunnen sporten. Ook kinderen uit gezinnen waar geen geld is voor contributie en de benodigde attributen. Wij weten als geen ander hoe belangrijk het is dat kinderen kunnen meedoen. Wij willen niet dat een kind moet stoppen of niet kan beginnen met sporten omdat er thuis niet voldoende geld is. Het Jeugdfonds Sport kan helpen met een bijdrage in de contributie of de aanschaf van benodigde sportattributen. Onze gemeente heeft voor haar jeugdige inwoners daarom een samenwerking met Jeugdfonds Sport Friesland.

Kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen kunnen via een intermediair via www.allekinderendoenmee.nl financiële steun aanvragen bij het Jeugdfonds Sport voor deelname aan sportieve activiteiten. De bijdrage uit het Jeugdfonds Sport kan worden besteed aan de contributie, maar ook aan sportkleding of sportattributen. De contributie wordt door het Jeugdfonds Sportrechtstreeks vergoed aan de sportvereniging of sportwinkel.

Kijk voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport
en de lokale spelregels op www.jeugdfondsport/friesland of neem contact op met het Jeugdfonds Sport Friesland: [email protected]ugdfondssport.nl of 06 -30 34 72 49

 

9